Nieuws

Groene zomeraflevering

Tijdschrift voor Biografie bracht zijn zomernummer uit. Dit staat in het teken van de plaats van 'het groene' in het leven van de ander. Aandacht voor volkstuintjeshouders, groene politici en tuinarchitecten.
Het openingsstuk van het themadeel staat online. Johan van Merriënboer brengt daarin Sicco Mansholt (1908-1995) voor het voetlicht, een invloedrijke figuur op landbouwgebied. Bij Mansholt, zo wordt wel beweerd, openbaarde zich pas later een 'milieubewustzijn' waardoor hij zich ten slotte keerde tegen verschijnselen als grootschaligheid en ruilverkaveling die hij zelf in het leven had geroepen. Van Merriënboer bespreekt de zin en onzin van deze voorstelling van zaken: De impact van Mansholt op natuur, landinrichting en milieu.
Ook online te lezen is het themastuk van Leo den Dulk. Van hem ligt momenteel de biografie van Mien Ruys vers in de boekwinkel, Zoeken naar de heldere lijn. Zijn artikel is op deze biografie gebaseerd: Mien Ruys, tuinarchitect 1904-1999.
Aan deze groene zomeraflevering werken verder mee: Yoeri Albrecht, Anne Mieke Backer, Berend Boudewijn, Lieke Beijlsmit, Chantal van Dam, Joos Droogleever Fortuijn, Marianne Grunell, John Jansen van Galen, Michiel van Kempen, Dennis Kersten, Yme Kuiper, Dik van der Meulen, Anne-Marie Mreijen, Willem den Ouden, Frank Saris, Willem van Toorn en Jette Westerbeek.

Het genre (19)

OVER HET GENRE VAN DE BIOGRAFIE GESPROKEN
Yme Kuiper, 'Zweven op het Oude Loo en Juliana's hang naar het Hogere', Tijdschrift voor Biografie 6(2017)2 p. 82:
"Misschien is dat een van de belangrijkste winstpunten van de Julianabiografie van Jolande Withuis: zij schreef een boek vanuit genderperspectief zonder daar melding van te maken."

Agenda

02-07-2017 - Boekpresentatie: Maarten Steenmeijer, 'Golden Earring in 50 songs. Biografie van een band'. Boekhandel Paagman, Lange Poten 41, Den Haag. Aanvang 15u00.

27-06-2017 - Tijdschrift voor Biografie brengt zijn zomernummer uit. Thema: het groene leven. Met bijdragen van onder anderen Yoeri Albrecht, Berend Boudewijn, Chantal van Dam, John Jansen van Galen en Willem van Toorn.

30-05-2017 - Presentatie: Koen Hilberdink, 'J.B.W.P. Het leven van Johan Polak'. SPUI25 in samenwerking met Athenaeum Boekhandel en Uitgeverij Van Oorschot. Aula - Oude Lutherse kerk, Amsterdam. 20u00-21u30.

23-04-2017 - Derde Zaanse literaire salon: ode aan Louis Couperus en zijn romanheldin Eline Vere. Met onder anderen de Couperusbiograaf Rémon van Genderen. Zaantheater, Zaandam. 16u00-17u30.

23-04-2017 - Adriaan van Dis in gesprek met de biografen van Remco Campert (Mirjam van Hengel), F. Harmsen van Beek (Maaike Meijer) en Hella S. Haasse (Aleid Truijens). Literatuurmuseum, Den Haag. Aanvang 14u00.

16-03-2017 - In de eerste aflevering van een nieuw seizoen 'Grote Denkers' wordt stilgestaan bij Andreas Burnier. Bijdragen van onder anderen Elisabeth Lockhorn en Elsbeth Etty. De Balie, Amsterdam. Aanvang 20u00.

09-03-2017 - Gaston Franssen (UvA) en Rick Honings (UL) presenteren de door hen samengestelde bundel 'Idolizing authorship. Literary celebrity and the construction of identity, 1800 to the present'. Doelenzaal Universiteitsbibliotheek Amsterdam. 19u00.

04-03-2017 - Jaarvergadering Multatuli Genootschap. Onder meer een lezing van Marc van Zoggel (Huygens ING) over de totstandkoming van 'De raadselachtige Multatuli', de Multatulibiografie van W.F. Hermans. Doelenzaal Universiteitsbibliotheek Amsterdam. 14u00.

28-02-2017 - Tijdschrift voor Biografie brengt zijn voorjaarsnummer uit. Thema: het experiment. Met bijdragen van Jaap Bos, Mineke Bosch, Ferdo Eringa, René van Hezewijk, Aleid Truijens en anderen.

16-02-2017 - Boekpresentatie: Graa Boomsma, 'Leven op de rand. Biografie van A. Alberts'. Boekhandel Het Martyrium, Van Baerlestraat 170-172, Amsterdam. 18u00 (inloop vanaf 17u30).