Nieuws

29 november: afscheid van Tijdschrift voor Biografie

Op 29 november vindt het officiële afscheid plaats van Tijdschrift voor Biografie, dat in papieren vorm ophoudt te bestaan. In Utrecht (Drift 21, Sweelinckzaal 0.05) blikt de Werkgroep Biografie vanaf 16u00 terug op de jaargangen van de twee periodieken die zij heeft helpen uitgeven, Biografie Bulletin (eerste jaargang 1991) en Tijdschrift voor Biografie (eerste jaargang 2012). Ook kijkt de werkgroep vooruit naar het nieuwe 'open access'-jaarboek Biographical Studies, dat vanaf 2018 zal verschijnen bij Groningen University Press. Voor deze bijeenkomst bent u van harte uitgenodigd.
De toegang is gratis. Bekijk voor het programma de poster Afscheid van Tijdschrift voor Biografie en de Uitnodiging Afscheid van Tijdschrift voor Biografie.
U kunt zich aanmelden door te mailen naar nelebeyens@gmail.com.

Digitalisering TvB/Biografie Bulletin

De Werkgroep Biografie en de redactie van Tijdschrift voor Biografie hebben besloten om alle oude nummers, zowel van Tijdschrift voor Biografie als van zijn voorganger Biografie Bulletin, te laten digitaliseren en open-access beschikbaar te maken via Groningen University Press. Middels deze aankondiging willen wij alle auteurs die hebben bijgedragen aan een van beide tijdschriften hiervan op de hoogte stellen. Indien er een bezwaar bestaat tegen het digitaliseren van een bijdrage willen wij de auteur vragen voor 31 december 2017 contact met ons op te nemen. Als wij niks horen, gaan wij ervan uit dat auteurs akkoord zijn.
In voorkomende gevallen kunt u mailen naar: redactie@tijdschriftvoorbiografie.nl

Agenda

29-11-2017 - Minisymposium: 'Afscheid van Tijdschrift voor Biografie'. Sprekers: Jaap Bos, Maaike Meijer, Monica Soeting en Rozemarijn van de Wal. Drift 21 Sweelinckzaal 0.05 Utrecht. Toegang gratis. Inloop vanaf 15u00.

31-10-2017 - Tijdschrift voor Biografie brengt zijn najaarsnummer uit. Thema: emancipatie. Bijdragen van onder anderen: Lonneke Geerlings, Myriam Everard, Esmeralda Tijhoff en Gerard Borst. Dit is tevens het laatste nummer van het tijdschrift.

02-07-2017 - Boekpresentatie: Maarten Steenmeijer, 'Golden Earring in 50 songs. Biografie van een band'. Boekhandel Paagman, Lange Poten 41, Den Haag. Aanvang 15u00.

27-06-2017 - Tijdschrift voor Biografie brengt zijn zomernummer uit. Thema: het groene leven. Met bijdragen van onder anderen Yoeri Albrecht, Berend Boudewijn, Chantal van Dam, John Jansen van Galen en Willem van Toorn.

30-05-2017 - Presentatie: Koen Hilberdink, 'J.B.W.P. Het leven van Johan Polak'. SPUI25 in samenwerking met Athenaeum Boekhandel en Uitgeverij Van Oorschot. Aula - Oude Lutherse kerk, Amsterdam. 20u00-21u30.

23-04-2017 - Derde Zaanse literaire salon: ode aan Louis Couperus en zijn romanheldin Eline Vere. Met onder anderen de Couperusbiograaf Rémon van Genderen. Zaantheater, Zaandam. 16u00-17u30.

23-04-2017 - Adriaan van Dis in gesprek met de biografen van Remco Campert (Mirjam van Hengel), F. Harmsen van Beek (Maaike Meijer) en Hella S. Haasse (Aleid Truijens). Literatuurmuseum, Den Haag. Aanvang 14u00.

16-03-2017 - In de eerste aflevering van een nieuw seizoen 'Grote Denkers' wordt stilgestaan bij Andreas Burnier. Bijdragen van onder anderen Elisabeth Lockhorn en Elsbeth Etty. De Balie, Amsterdam. Aanvang 20u00.

09-03-2017 - Gaston Franssen (UvA) en Rick Honings (UL) presenteren de door hen samengestelde bundel 'Idolizing authorship. Literary celebrity and the construction of identity, 1800 to the present'. Doelenzaal Universiteitsbibliotheek Amsterdam. 19u00.

04-03-2017 - Jaarvergadering Multatuli Genootschap. Onder meer een lezing van Marc van Zoggel (Huygens ING) over de totstandkoming van 'De raadselachtige Multatuli', de Multatulibiografie van W.F. Hermans. Doelenzaal Universiteitsbibliotheek Amsterdam. 14u00.