Etalage

WEBPUBLICATIES


Wat verschijnt er zoal in
Tijdschrift voor Biografie (TvB)? De redactie ziet graag stukken tegemoet die blijk geven van een verrassende invalshoek, aandacht vragen voor een verrijkend onbekend detail of onderbelicht facet, getuigen van een verfrissende visie of van kritiek op een bestaande visie.

Uitgangspunt is dat een auteur akkoord gaat met eventuele plaatsing van zijn of haar bijdrage op tijdschriftvoorbiografie.nl. De volgende stukken hebben hun weg naar de website gevonden.

• Halleh Ghorashi Wat als u een vluchteling was? TvB 5(2016)3 p. 4-11.

Ghorashi onderzoekt aan de hand van haar eigen verhaal hoe de vluchteling in onze samenleving wordt opgenomen en wat ervoor nodig is om daarvan deelgenoot te worden. Lees meer...

• Mieke Bal Kijken naar denkbeelden TvB 5(2016)3 p. 57-65.

Reasonable doubt. Scenes from two lives is een gefilmde biografie over Descartes en koningin Kristina. Maker van deze film is Mieke Bal. In het artikel verduidelijkt zij hoe zij in de film ingreep in de historische werkelijkheid om die uiteindelijk meer recht te doen. Lees meer...

• Dennis Kersten en Maarten Steenmeijer De toekomst van de popbiografie TvB 5(2016)2 p. 2-6.

Inleiding bij het 2016-zomernummer. Deze aflevering vond zijn oorsprong in het door wetenschappers, popbiografen en andere liefhebbers bezochte symposium 'Omzien in rock. De toekomst van de popbiografie' (1 april 2016, cultuurpodium LUX Nijmegen). Centraal stonden de volgende twee vragen: Hoe staat het genre van rock life writing er op dit moment bij en hoe is het met de Nederlandse popbiografie gesteld? Kersten en Steenmeijer geven opening van zaken. Lees meer...

• Rutger Vahl
Herman Brood en de Nederlandse popbiografie TvB 5(2016)2 p. 7-17.

Over geen Nederlandse popartiest zijn er meer boeken geschreven dan over Herman Brood (1946-2001). Een echte biografie is vijftien jaar na de sprong van Brood van het Hilton echter nog niet in zicht. Hebben de broodschrijvers het gras weggemaaid voor de voeten van de serieuze biograaf? Lees meer…

• Jaap Goedegebuure Kellendonk in confrontatie met aids TvB 5(2016)1 p. 15-23.

Dit artikel gaat over de manier waarop schrijver Frans Kellendonk omging met aids, een ziekte die de homogemeenschap in de jaren tachtig hard trof doordat er nog helemaal niets tegen te doen was. Hoe zijn die ervaringen terug te vinden in de roman Mystiek lichaamLees meer...

• David Bos Inleiding thema 'Vies en rose' TvB 4(2015)3 p. 2-3.

In deze inleiding zegt gasthoofdredacteur David Bos dat er verschillende redenen denkbaar zijn voor het bijeenbrengen van levensbeschrijvingen van mensen die homo, lesbisch of iets van dien aard waren. Een ervan is 'de behoefte aan herkenning onder hedendaagse homo's, lesbo's enzovoort. Zij kunnen immers moed, inspiratie of troost putten uit de levens van historische figuren die "ook zo" waren.' Lees meer...

• Gerard Borst In gesprek met de Reve-biograaf TvB 4(2015)3 p. 43-48.

Vraaggesprek met Reve-biograaf Nop Maas, die onthult dat Gerard Reve en Joop Schafthuizen nooit een echte liefdesrelatie hebben gehad. Lees meer...

• Theo van der Meer P.J. Meertens en zijn Eros TvB 4(2015)3 p. 23-31.

In de homo-erotiek van P.J. Meertens weerspiegelde zich, aldus Theo van der Meer, de geschiedenis van homoseksualiteit in de twintigste eeuw. Lees meer...

• Eva Rovers Ruzie, roem en reputatie TvB 4(2015)2 p. 4-14.

Eva Rovers behandelt de kortstondige en hevig mislukte vriendschap tussen Gerard Reve en Boudewijn Büch, die gedrenkt was in ruzie en zou eindigen met ruzie. Lees meer...

• Alexandra Nagel Het sprookje van oom Frits en tante Joke TvB 4(2015)1 p. 32-37.

Alexandra Nagel bekeek op een regenachtige middag de nagelaten prentbriefkaarten die oom Frits aan tante Joke schreef; en kwam voor een verrassing te staan. Lees meer...

• Christiaan Eijkman Eijkman aan Pijnappel

Volledige tekst van de brief die in verkorte vorm is opgenomen in: Jaap Bos, ‘Eijkman aan Pijnappel: Help!’ TvB 4(2015)1 p. 18-28. Lees meer…

• Yme Kuiper Microgeschiedenis als inspiratiebron TvB 3(2014)3 p. 90-94.

Niet alleen over smaak maar juist over de biografie valt veel te twisten. Onlangs verscheen een tweede editie van de bundel Theoretical discussions of biography. Het is een rijk boek, dat het debat bepaald niet schuwt. Lees meer...

• Tanny Dobbelaar Familigeschiedenis als zelfinterpretatie TvB 3(2014)3 p. 4-15.

Vanzelfsprekend gaat een familiegeschiedenis over een familie. Minder vanzelfsprekend is het antwoord op de vraag waarnaar ‘familie’ verwijst. In dit artikel betoogt Tanny Dobbelaar dat het begrip ‘familie’ zich zeer flexibel verhoudt tot associaties met bloedverwantschap, familierecht en loyaliteit. Lees meer...

• Gerard Borst Korter! Korter! Korter! TvB 3(2014)2 p. 81-83.

Wijze raad aan biografen in spe: 'Houd het kort!’ Lees meer...

• Jette Westerbeek Verveling, Pessoa en de tijd TvB 2(2013)2 digitale versie.

Leven wij in een tot somberheid stemmende tijd of is er sprake van een overdreven aandacht voor een fenomeen (existentiële verveling) dat in feite bij het mens-zijn hoort? Met een autobiografische tekst van Fernando Pessoa als uitgangspunt zoekt Jette Westerbeek het antwoord op deze vraag. Lees meer...

• Nele Beyens Hector Treub en Duitsland TvB 1(2012)1 p. 53-62.

Nele Beyens onderzoekt de anti-Duitse houding van Hector Treub, de in 1920 gestorven hoogleraar in de verloskunde en de gyneacologie aan de Universiteit van Amsterdam. Waar kwam die houding vandaan? Hoe moet die worden geduid? Hoe ontwikkelde die zich? Lees meer...

• Eva Rovers Het voyeurisme van de biograaf TvB 1(2012)1 p. 34-36.

Eva Rovers biografeerde kunstverzamelaarster Helene Kröller-Müller (1869-1939). Zij zag zich daarbij geplaatst voor een moeilijke afweging: Wat op te schrijven en wat niet? Lees meer...