Etalage

WEBPUBLICATIES


Wat verschijnt er zoal in Tijdschrift voor Biografie TvB)? De redactie ziet graag stukken tegemoet die blijk geven van een verrassende invalshoek, aandacht vragen voor een verrijkend onbekend detail of onderbelicht facet, getuigen van een verfrissende visie of van kritiek op een bestaande visie.

Uitgangspunt is dat een auteur akkoord gaat met eventuele plaatsing van zijn of haar bijdrage op tijdschriftvoorbiografie.nl. Van de lopende jaargang hebben de volgende stukken hun weg naar de website gevonden.

Van MerriĆ«nboer brengt Sicco Mansholt (1908-1995) voor het voetlicht, een invloedrijke figuur op landbouwgebied. Bij Mansholt, zo wordt wel beweerd, openbaarde zich pas later een 'milieubewustzijn' waardoor hij zich ten slotte keerde tegen verschijnselen als grootschaligheid en ruilverkaveling die hij zelf in het leven had geroepen. De auteur bespreekt de zin en onzin van deze voorstelling van zaken. Lees meer...

Artikel op basis van Den Dulks biografie van Mien Ruys. Daarin staan de volgende vragen centraal. Hoe ontwikkelde de tuin- en landschapsarchitect Mien Ruys zich? Hoe onderscheidde zij zich van tijdgenoten? Hoe is haar werk is ingebed in de historische ontwikkelingen? Lees meer...

De auteur komt terug op het congres Rewriting Biography (Groningen, oktober 2016) en concentreert zich vooral op experimenten met lineariteit en chronologie in dienst van het coherente levensverhaal. Lees meer...

Truijens doet verslag van haar ervaringen als biograaf en spreekt de belofte uit dat zij in een biografie nooit iets zal zeggen dat niet wordt geschraagd door bronnen. Lees meer...

Beschouwing over Paustovki's nagelaten brieven en dagboeken en aan de documenten die na diens dood tevoorschijn kwamen uit de la van Mulisch. Lees meer...