Links

BIOGRAFISCHE INFORMATIE VAN ELDERS


Belangstelling voor biografen, biografieën, biografische bronnen of biografisch onderzoek? U kunt klikken op de volgende links.

Nonprofit organization formed to expand participation in the creation, contextualization, and analysis of an increasingly diverse body of auto|biographical narratives and theories of life writing.

Dit instituut (Rijksuniversiteit Groningen) stelt zich ten doel de biografie als een academisch specialisme van goed doordachte fundamenten te voorzien. Het verricht onderzoek op diverse niveaus: onderzoek naar bronnen, naar narratieve vormen en sociaal-culturele context, en streeft naar theoretische publicaties aangaande het biografisch genre.

Algemeen en nationaal biografisch woordenboek waarin korte levensbeschrijvingen zijn opgenomen van personen die in het recente of verre verleden op enigerlei wijze iets betekenden in Nederland of in zijn overzeese gebiedsdelen.

Bevat biografieën van mannen en vrouwen die in de arbeidersbeweging in brede zin een rol speelden: de bekende voorlieden, maar ook minder prominente personen; socialisten, liberalen, anarchisten, katholieken, communisten en christelijken; politici, vakbondsbestuurders, vrijdenkers, strijders voor het kiesrecht, kunstenaars en vele anderen.

Wetenschappelijk verantwoorde informatie over opzienbarende figuren uit de Nederlandse geschiedenis, van het vroegste verleden tot nu. Iedere persoon in het Biografisch Portaal heeft een eigen 'persoonspagina' met kerngegevens. Die persoonspagina's linken door naar digitale informatie over de desbetreffende persoon, naar korte levensbeschrijvingen, archivalia, literatuur en afbeeldingen.

Onafhankelijk e-magazine dat recent verschenen biografieën signaleert en bespreekt.

Digitale versie van A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, 'bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt'.

Scholarly society of research, international and interdisciplinary, devoted to the development and the valorisation of the theory and the practice of biography.

Met behulp van Delpher vindt u miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften, die u allemaal woord voor woord kunt doorzoeken. Een goudmijn voor de biografisch onderzoeker.

Biedt informatie over de opmerkelijkste vrouwen uit de geschiedenis van Nederland en zijn overzeese gebiedsdelen van de vroegste tijden tot nu.

Website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis. Bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en hyperlinks, naast een groot aantal studies en primaire bronnen op het brede terrein van de Nederlands(talig)e culturgeschiedenis.

Kenniscentrum op het terrein van de narratieve psychologie. Doet onderzoek en ontwerpt toepassingen. Wil daarmee bijdragen aan een persoonsgerichte benadering in de geestelijke gezondheidszorg.

Overview of research institutions, archives, networks and other organisations on (aspects of) life writing in Europe.

Website voor lezers en leesclubs van alle leeftijden, met één overeenkomst: plezier in lezen (ook van biografieën).

Beschrijft de geschiedenis van de hele Nederlandse literatuur van 'Hebban olla vogala' tot Tirza. Voor wie op zoek is naar een onderwerp voor een schrijversbiografie.

Verzameling van een duizendtal dagboeken die is ondergebracht bij het Meertens Instituut. In 2009 opgericht door Mirjam Nieboer en Monica Soeting. De dagboeken worden door vrijwilligers ontsloten.

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert het ontstaan van kunstenaarsbiografieën. De totstandkoming van een biografie vergt een grote tijdsinvestering van de biograaf (zo gaat over het algemeen een uitgebreid archief- en literatuuronderzoek aan de schrijfperiode vooraf). Biografen kunnen daarom in het kader van de biografieregeling verzoeken om financiële ondersteuning. De regeling kent geen inkomensgrens voor aanvragers. Wel dient de noodzakelijkheid van financiering beargumenteerd te worden.

Digitaal toegankelijk gemaakt naslagwerk dat meer dan 22.000 beknopte levensschetsen bevat van belangrijke of op zijn minst opvallende Nederlanders die voor 1910 zijn overleden. Belangrijkste algemene biografische hulpmiddel voor de geschiedenis van Nederland van het vroegste begin tot de aanvangsdecennia van de twintigste eeuw.