Links

BIOGRAFISCHE INFORMATIE VAN ELDERS


Belangstelling voor biografen, biografieën, biografische bronnen of biografisch onderzoek? U kunt klikken op de volgende links.

Autobiography Society
Nonprofit organization formed to expand participation in the creation, contextualization, and analysis of an increasingly diverse body of auto|biographical narratives and theories of life writing.

Auto/Biography Study Group (British Sociological Association)
The aim of the group is to bring together persons interested in analytical examination of the various kinds of biography and autobiography, the relationship between the differing genres of representing lives, and the interrelations between biography, autobiography text and lives.

Biografie Instituut
Dit instituut (Rijksuniversiteit Groningen) stelt zich ten doel de biografie als een academisch specialisme van goed doordachte fundamenten te voorzien. Het verricht onderzoek op diverse niveaus: onderzoek naar bronnen, naar narratieve vormen en sociaal-culturele context, en streeft naar theoretische publicaties aangaande het biografisch genre.

Biografie Startpagina
Informatie voor beoefenaren en liefhebbers van het genre.

Biografieën Letterkundig Museum
Lemmata Nederlandstalige literatoren.

Biografisch Woordenboek van Nederland
Algemeen en nationaal biografisch woordenboek waarin korte levensbeschrijvingen zijn opgenomen van personen die in het recente of verre verleden op enigerlei wijze iets betekenden in Nederland of in zijn overzeese gebiedsdelen.

Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland
Bevat biografieën van mannen en vrouwen die in de arbeidersbeweging in brede zin een rol speelden: de bekende voorlieden, maar ook minder prominente personen; socialisten, liberalen, anarchisten, katholieken, communisten en christelijken; politici, vakbondsbestuurders, vrijdenkers, strijders voor het kiesrecht, kunstenaars en vele anderen.

Biografisch Portaal van Nederland
Wetenschappelijk verantwoorde informatie over opzienbarende figuren uit de Nederlandse geschiedenis, van het vroegste verleden tot nu. Iedere persoon in het Biografisch Portaal heeft een eigen 'persoonspagina' met kerngegevens. Die persoonspagina's linken door naar digitale informatie over de desbetreffende persoon, naar korte levensbeschrijvingen, archivalia, literatuur en afbeeldingen.

Biografieportaal
Onafhankelijk e-magazine dat recent verschenen biografieën signaleert en bespreekt.

Biographers International Organisation
As the website says, 'the world's only organisazion of professional biographers'. Founded to promote the art and craft of biography and to further the professional interests of its practioners.

Biographisch woordenboek (Van der Aa)
Digitale versie van A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, 'bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt'.

Biography Society
Scholarly society of research, international and interdisciplinary, devoted to the development and the valorisation of the theory and the practice of biography.

Center for Biographical Research (CBR)
Established in 1988, the CBR at the University of Hawai'i is dedicated to the interdisciplanary and multicultural study of life writing.

Delpher
In Delpher vindt u miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften, die u allemaal woord voor woord kunt doorzoeken. Een goudmijn voor de biografisch onderzoeker.

Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland
Biedt informatie over de opmerkelijkste vrouwen uit de geschiedenis van Nederland en zijn overzeese gebiedsdelen van de vroegste tijden tot nu.

Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
Website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis. Bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en hyperlinks, naast een groot aantal studies en primaire bronnen op het brede terrein van de Nederlands(talig)e culturgeschiedenis.

European Journal of Life Writing
Online, open access, not-for-profit, peer-reviewed journal. Founded by the European Section of the International Auto/Biography Association in 2009. Publishes scholarly articles on Life Writing as well as creative work within the range of Life Writing.

IABA Europe
Aims to foster the participation of European scholars within the International Auto/Biography Association (IABA) by organizing biannual conferences, publishing an e-journal, and facilitating contacts through this website.

Levensverhalenlab
Kenniscentrum op het terrein van de narratieve psychologie. Doet onderzoek en ontwerpt toepassingen. Wil daarmee bijdragen aan een persoonsgerichte benadering in de geestelijke gezondheidszorg.

Life writing organisations in Europe
Overview of research institutions, archives, networks and other organisations on (aspects of) life writing in Europe.

Literair Nederland
Website voor lezers en leesclubs van alle leeftijden, met één overeenkomst: plezier in lezen (ook van biografieën).

Literatuurgeschiedenis
Beschrijft de geschiedenis van de hele Nederlandse literatuur van 'Hebban olla vogala' totTirza. Voor wie op zoek is naar een onderwerp voor een schrijversbiografie.

Nederlands Dagboekarchief
Verzameling van een duizendtal dagboeken die is ondergebracht bij het Meertens Instituut. In 2009 opgericht door Mirjam Nieboer en Monica Soeting. De dagboeken worden door vrijwilligers ontsloten.

Nederlands Letterenfonds – Biografieregeling
Het Nederlands Letterenfonds stimuleert het ontstaan van kunstenaarsbiografieën. De totstandkoming van een biografie vergt een grote tijdsinvestering van de biograaf (zo gaat over het algemeen een uitgebreid archief- en literatuuronderzoek aan de schrijfperiode vooraf). Biografen kunnen daarom in het kader van de biografieregeling verzoeken om financiële ondersteuning. De regeling kent geen inkomensgrens voor aanvragers. Wel dient de noodzakelijkheid van financiering beargumenteerd te worden.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)
Digitaal toegankelijk gemaakt naslagwerk dat meer dan 22.000 beknopte levensschetsen bevat van belangrijke of op zijn minst opvallende Nederlanders die voor 1910 zijn overleden. Belangrijkste algemene biografische hulpmiddel voor de geschiedenis van Nederland van het vroegste begin tot de aanvangsdecennia van de twintigste eeuw.