Nieuws

Het genre (15)

OVER HET GENRE VAN DE BIOGRAFIE GESPROKEN
Willem Otterspeer (Bolland- en Hermans-biograaf):
"Wie een biografie wil schrijven, moet schrijven. Niet rubriceren en analyseren, niet samenvatten en niet beschrijven, nee schrijven."
Geciteerd door Herman de Liagre Böhl: DE VOLLEDIGHEIDSWAAN VAN BIOGRAFEN.

Het genre (14)

OVER HET GENRE VAN DE BIOGRAFIE GESPROKEN
Marcia, personage in Jaap Bos' roman De Wet van Moenk:
"Biografen zijn valsspelers. Ze lopen twee stappen achter hun held aan maar aan het eind van het boek staan ze haar of hem op te wachten om over haar of hem te oordelen. Valse intimiteit. Alsof je in het leven van een ander kunt doordringen zonder er zelf in aanwezig te zijn."
Ik-figuur in dezelfde roman:
"Biografen zijn een soort mislukte romanschrijvers, is dat wat je wilt zeggen?"
Marcia:
"Nee, wat ik haat zijn de pretenties. De gedachte dat ze een ander beter kennen dan de ander zichzelf."
Ik-figuur:
"Wat is daar verkeerd aan?"
Marcia:
"Als je in het hoofd van de ander kon kijken, zou je van afschuw je ogen sluiten."
Op YouTube leest Jaap Bos een fragment voor uit zijn roman: FRAGMENT UIT DE WET VAN MOENK.

Agenda

27-06-2017 - Tijdschrift voor Biografie brengt zijn zomernummer uit. Thema: het groene leven. Met bijdragen van onder anderen Yoeri Albrecht, Berend Boudewijn, Chantal van Dam, John Jansen van Galen en Willem van Toorn.

30-05-2017 - Presentatie: Koen Hilberdink, 'J.B.W.P. Het leven van Johan Polak'. SPUI25 in samenwerking met Athenaeum Boekhandel en Uitgeverij Van Oorschot. Aula - Oude Lutherse kerk, Amsterdam. 20u00-21u30.

23-04-2017 - Derde Zaanse literaire salon: ode aan Louis Couperus en zijn romanheldin Eline Vere. Met onder anderen de Couperusbiograaf Rémon van Genderen. Zaantheater, Zaandam. 16u00-17u30.

23-04-2017 - Adriaan van Dis in gesprek met de biografen van Remco Campert (Mirjam van Hengel), F. Harmsen van Beek (Maaike Meijer) en Hella S. Haasse (Aleid Truijens). Literatuurmuseum, Den Haag. Aanvang 14u00.

16-03-2017 - In de eerste aflevering van een nieuw seizoen 'Grote Denkers' wordt stilgestaan bij Andreas Burnier. Bijdragen van onder anderen Elisabeth Lockhorn en Elsbeth Etty. De Balie, Amsterdam. Aanvang 20u00.

09-03-2017 - Gaston Franssen (UvA) en Rick Honings (UL) presenteren de door hen samengestelde bundel 'Idolizing authorship. Literary celebrity and the construction of identity, 1800 to the present'. Doelenzaal Universiteitsbibliotheek Amsterdam. 19u00.

04-03-2017 - Jaarvergadering Multatuli Genootschap. Onder meer een lezing van Marc van Zoggel (Huygens ING) over de totstandkoming van 'De raadselachtige Multatuli', de Multatulibiografie van W.F. Hermans. Doelenzaal Universiteitsbibliotheek Amsterdam. 14u00.

28-02-2017 - Tijdschrift voor Biografie brengt zijn voorjaarsnummer uit. Thema: het experiment. Met bijdragen van Jaap Bos, Mineke Bosch, Ferdo Eringa, René van Hezewijk, Aleid Truijens en anderen.

16-02-2017 - Boekpresentatie: Graa Boomsma, 'Leven op de rand. Biografie van A. Alberts'. Boekhandel Het Martyrium, Van Baerlestraat 170-172, Amsterdam. 18u00 (inloop vanaf 17u30).

15-02-2017 - Speciale avond theatergezelschap De Nieuwe Amsterdam. Na afloop van de voorstelling 'Salaam Jeruzalem' (over Jacob Israël de Haan; aanvang 21u00) spreken biograaf Jan Fontijn en emeritus hoogleraar Marita Mathijsen over Jacob Israël de Haan.