Nieuws

Het genre (13)

OVER HET GENRE VAN DE BIOGRAFIE GESPROKEN
De schrijver Ed Schilders spoorde biografen ooit aan ruim gebruik te maken van het sappige 'onversmaadbare' detail:
"Rimpels in het voorhoofd, scheurtjes in het borstbeeld, een snotje aan een neus, een schroefje dat los zit: lezers zijn er dol op. Terecht. Niemand leeft rimpelloos."

Voorjaarsnummer: het experiment

Tijdschrift voor Biografie bracht zijn voorjaarsnummer uit. Dit staat in het teken van 'het experiment in de biografie'. Waar liggen de grenzen van het biografisch genre? Moet het per se gaan om een eenduidig verhaal over een enkel mensenleven of zijn er ook andere vormen mogelijk?
Het openingsstuk van het themadeel staat online. Mineke Bosch komt hierin terug op het congres Rewriting Biography (Groningen, oktober 2016) en concentreert zich vooral op experimenten met lineariteit en chronologie in dienst van het coherente levensverhaal: Experimenten met de biografie.
Ook online te lezen is het stuk van Aleid Truijens dat het themadeel afsluit.Truijens doet verslag van haar ervaringen als biograaf en spreekt de belofte uit dat zij nooit iets zal zeggen dat niet wordt geschraagd door bronnen: Dode schrijvers zeggen niks terug.
Online staat ten slotte nog een bijdrage uit de sectie Recensies. Jaap Bos schrijft over Paustovski's nagelaten brieven en dagboeken en over de documenten die na diens dood tevoorschijn kwamen uit de la van Mulisch: Schrijversnalatenschappen.
Aan deze voorjaarsaflevering werken verder mee: Gerard Borst, Vincent Duindam, Fardo Eringa, Marianne Grunell, René van Hezewijk, Dennis Kersten, Willem Koops, Emanuel Overbeeke en Ben Schreurs (†).

Agenda

27-06-2017 - Tijdschrift voor Biografie brengt zijn zomernummer uit. Thema: het groene leven. Met medewerking van onder anderen Yoeri Albrecht, Berend Boudewijn, Chantal van Dam, John Jansen van Galen en Willem van Toorn.

30-05-2017 - Presentatie: Koen Hilberdink, 'J.B.W.P. Het leven van Johan Polak'. SPUI25 in samenwerking met Athenaeum Boekhandel en Uitgeverij Van Oorschot. Aula - Oude Lutherse kerk, Amsterdam. 20u00-21u30.

23-04-2017 - Derde Zaanse literaire salon: ode aan Louis Couperus en zijn romanheldin Eline Vere. Met onder anderen de Couperusbiograaf Rémon van Genderen. Zaantheater, Zaandam. 16u00-17u30.

23-04-2017 - Adriaan van Dis in gesprek met de biografen van Remco Campert (Mirjam van Hengel), F. Harmsen van Beek (Maaike Meijer) en Hella S. Haasse (Aleid Truijens). Literatuurmuseum, Den Haag. Aanvang 14u00.

16-03-2017 - In de eerste aflevering van een nieuw seizoen 'Grote Denkers' wordt stilgestaan bij Andreas Burnier. Bijdragen van onder anderen Elisabeth Lockhorn en Elsbeth Etty. De Balie, Amsterdam. Aanvang 20u00.

09-03-2017 - Gaston Franssen (UvA) en Rick Honings (UL) presenteren de door hen samengestelde bundel 'Idolizing authorship. Literary celebrity and the construction of identity, 1800 to the present'. Doelenzaal Universiteitsbibliotheek Amsterdam. 19u00.

04-03-2017 - Jaarvergadering Multatuli Genootschap. Onder meer een lezing van Marc van Zoggel (Huygens ING) over de totstandkoming van 'De raadselachtige Multatuli', de Multatulibiografie van W.F. Hermans. Doelenzaal Universiteitsbibliotheek Amsterdam. 14u00.

28-02-2017 - Tijdschrift voor Biografie brengt zijn voorjaarsnummer uit. Thema: het experiment. Met bijdragen van Jaap Bos, Mineke Bosch, Ferdo Eringa, René van Hezewijk, Aleid Truijens en anderen.

16-02-2017 - Boekpresentatie: Graa Boomsma, 'Leven op de rand. Biografie van A. Alberts'. Boekhandel Het Martyrium, Van Baerlestraat 170-172, Amsterdam. 18u00 (inloop vanaf 17u30).

15-02-2017 - Speciale avond theatergezelschap De Nieuwe Amsterdam. Na afloop van de voorstelling 'Salaam Jeruzalem' (over Jacob Israël de Haan; aanvang 21u00) spreken biograaf Jan Fontijn en emeritus hoogleraar Marita Mathijsen over Jacob Israël de Haan.